Thursday, April 4, 2013

Шинэ гэр цэцэрлэгийнхэн С.Батболд арга зүйчтэй уулзалт хийв.

Манай арга зүйч Хүүхдийн элч" хөгжмийн зохиолч С.Батболдтой хамтран уран бүтээлийг нь дуулж хөгжилдөв. "Шинэ гэр" цэцэрлэгийн хүүхдүүд С.Батболд арга зүйчтэй хамтарч уран бүтээлээс нь дуулж, хөгжмийн бүтээлийг нь тоглож үзүүлэн маш зугаатай цаг мөчийг өнгөрүүлэв.