Sunday, December 22, 2013

Хөгжмийн хичээл - 45-р сургуулийн 1а анги

Хөгжмийн хичээл
45-р сургуулийн 1а анги
Хөгжмийн багш арга зүйч
С.Батболд
2013.09.17
Энэхүү үзүүлэх хичээлийг би заахдаа бага ангийн хөгжмийн хичээлийн шинэчлэлд хэрэг болох болов уу гэж бодож шууд заасан юм. Дөнгөж сурагч болоод 14 хоног болж байгаа 6 настай хүүхдэд заасан шүү. Тэр сургуулийн хөгжмийн багш нь гар утсаараа бичиж авч хадгалсgныг энэхүү web хуудсыг хийж буй миний найз Б.Ганболд олж тависан юм.

2 comments: