Friday, December 20, 2013

ХӨГЖИМ IV анги

ХӨГЖИМ IV анги Ц.Баттуяа, С.Батболд. Б.Мөнхөө. Х.Тогос нарын зохиосон сурах бичиг 2011 он
Энэ сурах бичиг одоо хэрэглэгдэж байна. манай багийн ахлагчаар Ц.Баттуяа ажилласан юм. 4-р анги төгөссөн хүүхэд бүхэн энэ номыг сайн судалсандаа. 2013 он хүртэл 4-р ангид хөгжмийн хичээлээр улсын шалгалт авдаг байсан юм. Энэхүү сурах бичгийн онцлог нь гэвэл зохиолын баатрууд өгөгдсөн сэдвүүдийг хөтлөн авч явж байгаа нь суралцагчдад сонирхолтой байсан. 2014 оноос хэрэглэхгүй дахин шинэ сурах бичиг гарах болно. Гэвч энэхүү сурах бичгийн даалгаварууд, арга зүй болон номны зургууд нь үнэхээр хүүхдийн сонирхолыг татсан юм. Хүүхдийн зураач М.Галт зургийг нь зурсан билээ

No comments:

Post a Comment