Friday, December 20, 2013

ХӨГЖИМ VIII-IX анги

ХӨГЖИМ VIII-IX анги С.Батболд, Б.Мөнхөө, М.Тогос нарын зохиосон хөгжмийн боловсорлын хичээлийн сурах бичиг 2009 он 1. Шүлэг Д.Хүү “Мөнх тэнгэрийн орон”
Ахлах ангийн энэхүү сурах бичигт би багийн ахлагчаар ажилласан. Дэлхийн сонгодог хөгжмийн талаар сурагчдад яаж ойлгуулах вэ гэдэг дээр манай баг анхаарч ажилласан. Сурах бичгийн бас нэг онцлого зүйл бол Гитар, морин хуур, Төгөлдөр хуур хөгжмүүдийн анхан шатны сургалтыг доод талд нь нэмэгдэл болгож оруулсан нь суралцагчдийн сонирхолын их татсан шүү. Тухайн үедээ 11 жилийн ахлах ангийн сурагчдийн сонирхож уншдаг сурах бичгийн нэг байсан.

No comments:

Post a Comment