Monday, March 28, 2016

Монголын хүүхдийн дуулах дуун (Код: A-007)


Монголын хүүхдийн дуулах дуун (Код: A-007)  энд дарж саналаа өгч урам өгнө үү.

Ангийн найзууд (Код: A-006)


Ангийн найзууд (Код: A-006)  энд дарж саналаа өгч урам өгнө үү.

Бөмбөг найз (Код: D-008)


Бөмбөг найз (Код: D-008)  энд дарж саналаа өгч урам өгнө үү.

Цаатан хүүгийн дуу (Код: D-007)


Цаатан хүүгийн дуу (Код: D-007)  энд дарж саналаа өгч урам өгнө үү.

Нуугдсан уу (Код: B-016)


Нуугдсан уу (Код: B-016)  энд дарж саналаа өгч урам өгнө үү.

Дүүдээ (Код: B-015)


Дүүдээ (Код: B-015)  энд дарж саналаа өгч урам өгнө үү.

Зөв хүүхэд (Код: B-014)


Зөв хүүхэд (Код: B-014)  энд дарж саналаа өгч урам өгнө үү.